ALERT Verhoogde dreiging aanslag in Amsterdam

14-06-2018

Bron Ultrascan Humint
Bron Ultrascan Humint

Het is al langer duidelijk dat islamitische terreurgroeperingen aanslagen willen plegen in Amsterdam. Via diverse kanalen worden er door onder andere Islamitische Staat en al Qaeda oproepen gedaan om zogenoemde 'lone wolves' in beweging te krijgen. 

Grote gecoördineerde aanvallen vinden steeds minder vaak plaats maar worden nog wel degelijk voorbereidt. Vaak worden deze aanvallen verstoord door arrestaties of het bewust verstoren van communicatie kanalen (vaak met de facilitator). 

Amsterdam

Vanaf 2013 is er volgens Ultrascan Humint een verhoogd risico voor terreuraanslagen in ons land en specifiek voor de hoofdstad. Het feit dat het dreigingsniveau in Nederland nog altijd substantieel (het een na hoogste niveau) is geeft ook aan dat de kans op een terroristische aanslag reëel is. Ultrascan Humint heeft na een analyse van communicatie en reispatronen een 'alert' uitgevaardigd voor Amsterdam op de dagen 16 en 23 juni. De informatie bevat onder meer: The threat is veiled by a 'big party' on 'a ship' that ends with a shooting and bombing incident(s). Het betreft dus een aanslag op of met een schip. 

Weet u hoe te handelen als u betrokken raakt bij een terroristische aanslag? Lees via de volgende link de informatie die de overheid hierover verstrekt: Wat te doen bij een aanslag?