LEESTIP: De invloed van de salafistische leer van Dr. Zakir Naik op terroristen

15-01-2018

De salafistische leer van Dr. Zakir Naik en de invloed die hij uitoefent op terroristen. 

Het is de avond van 5 juli 2016, buitenlandse toeristen en werknemers van multinationals en hulporganisaties zittten in de Holey Artisan Bakery in Dhaka, een café dat bekend staat om het aantrekken van buitenlandse toeristen vanwege haar Europese keuken. Onbekend voor deze klanten is dat er zes gewapende mannen heimelijk het pand binnen zijn gekomen met de intentie om de aanwezigen te doden door middel van een aanval met machetes. Deze personen wisten precies hoe de plattegrond van het gebouw eruit zag doordat zij eerdere verkenningsbezoeken hadden gebracht om de veiligheidslacunes te markeren. 

In de twee uur voor de aankomst van de elite Bengalese politie-eenheid Rapid Action Battalion en het daaropvolgende hevige vuurgevecht doodden de islamitische militanten 22 mensen. Alle zes islamistische militanten vonden ook de dood in de strijd. 

Dit was niet het eerste geval van islamistisch terrorisme in Bangladesh in het recent verleden. Een aantal seculiere bloggers en hindoe-aanhangers zijn de afgelopen twee jaar door islamistische militanten gedood. Vaak betroffen dit aanvallen met machetes. Tijdens het onderzoek naar deze specifieke aanval bleken de islamistische militanten, aanhangers te zijn van de islamistische tv-evangelist Dr. Zakir Naik, en van zijn opvattingen over terrorisme (1).

Deze Dhaka-café-terreuraanval was niet het eerste incident waarbij Zakir Naik's radicaal-islamitische opvattingen opdoken in de internationale media. De salafistische gedachten van Naik hebben eerder islamistische terroristen geïnspireerd om soortgelijke aanvallen uit te voeren. De Indiase islamitische terrorist Rahil Shaikh, die in 2006 de Mumbai-treinen bombardeerde, Najib ullah Zazi, een Afghaans-Amerikaan die in 2009 werd gearresteerd voor het bombarderen van de metro in New York, en Kafeel Ahmad, een andere Indiase islamist die probeerde Glasgow International Airport te bombarderen met een auto volgeladen met explosieven, allen geïnspireerd door de leer van Naik (2).

In juni 2010 werd de controversiële zelfbenoemde geleerde de toegang tot Canada ontzegd voor het bijwonen van een conferentie (3) vanwege zijn onverdraagzame opvattingen over andere religies, terrorisme en vrouwen. De Canadese regering volgde een vergelijkbaar besluit dat ditzelfde jaar werd genomen door de minister van Binnenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk om hem te verbannen vanwege zijn "onaanvaardbare gedrag"(4). Dr. Naik werd ook de toegang geweigerd voor het geven van lezingen aan een universiteit in de staat Malakka na het ontvangen van klachten van minderheidsgroepen (5). Zelfs in zijn eigen land India, waar hij bijzonder populair is onder moslimjongeren, werd Zakir verboden om openbare lezingen te houden uit angst voor verstoring van de openbare orde (6). De Bengaalse regering verbood ook de uitzending van het tv-programma Peace TV van dr. Naik, dat hij voor een deel oprichtte met geld van financiers uit Saoedi-Arabië. De minister van Binnenlandse Zaken van Bangladesh heeft ook bevestigd dat "hij op onze beveiligingsscanner zit ... [en] onze inlichtingendiensten onderzoeken zijn activiteiten vanaf het moment dat zijn lezingen provocerend bleken (7). "De Indiase overheid onderzoekt ook cd's van de toespraken en preken en de stroom van (buitenlands) geld van Zakir Naik aan zijn Islamic Research Foundation (IRF) (8). Volgens een recent rapport wordt Naik beschuldigd van het motiveren en radicaliseren van minstens 50 mensen met zijn door jihadisten geïnspireerde toespraken, deze toespraken werden aangetroffen bij terrorismegerelateerde zaken. Na het bekijken van zijn toespraken en preken, is de Indiase regering van plan zijn Islamic Research Foundation te verbieden en deze op te nemen in de Wet Onwettige activiteiten Preventie (9).

Te midden van de onthullingen dat de daders van de aanval in Bangladesh aanhangers van hem waren, en verder ongeldig onderzoek in India, kondigde Naik op een reis naar Saoedi-Arabië aan dat hij niet van plan was terug te keren naar India voor 2017 (10).

Wie is dr Zakir Naik?

Naik, geboren in Mumbai, Maharashtra, aan de Gujrati-familie in 1965, ontving zijn Bachelor of Medicine aan de Universiteit van Mumbai. Hij beoefende de geneeskunde voordat hij begon te prediken en te bekeren in India onder het platform van de Islamic Research Foundation (11). Naik liet zich inspireren door de Zuid-Afrikaanse salafistische geleerde Ahmad Deedat, een andere controversiële geleerde van de salafistische islam, en beschouwt hem nog steeds als zijn mentor. Na de leer van zijn ideaal en gids, heeft Naik veel van zijn ideeën geconceptualiseerd zonder enige formele religieuze opvoeding. Hij richtte toen Peace TV op, waarvan hij beweerde dat het met donaties uit het Midden-Oosten en Indiase moslimgemeenschappen kon ontstaan, en zond zo zijn eigen toespraken en preken uit. Zichzelf verdedigend op kritiek die is geuit dat hij een autodidactische geleerde is zonder religieuze geloofsbrieven, noemt Dr. Naik zichzelf een geleerde van vergelijkende religies en beweert commandant te zijn van religieuze teksten zoals de Koran, Bijbel, Thora en Hindoe geschriften zoals als Mahabharata, Upanishad en Bhagwat Gita.

In tegenstelling tot andere islamistische tv-evangelisten, heeft Naik een enorme aanhang onder de salafistische en deobandische moslimgemeenschappen in Zuid-Azië (met name India, Bangladesh en Pakistan), maar ook in emigrante moslims van Zuid-Aziatische afkomst. Deze prevalentie kan worden gekoppeld aan de non-stop uitzending van zijn lezingen en speeches via Peace TV via satellietkanalen. Een andere reden is dat Dr. Naik beschikt over de mogelijkheid om in meerdere talen, zoals Engels, Urdu, Arabisch en natuurlijk zijn moedertaal Guajarati, te communiceren. Het format van Naik is eenvoudig. Eerst geeft hij een preek over een specifiek onderwerp en vervolgens behandeld hij vragen van het publiek. Wanneer hij vragen krijgt, werkt hij met antwoorden vol met gememoriseerde referenties van religieuze teksten die de superioriteit van het islamitische geloof over andere sekten van de islam kunnen rechtvaardigen. Hij stelt vaak het soefisme en het shia-isme inferieur aan het puriteinse salafistische denken in preken die zijn opgenomen en bewerkt door medewerkers van IRF en Peace TV en die vervolgens herhaaldelijk worden uitgezonden op Peace TV

Een voormalig medewerker van Peace TV beweerde onlangs dat Naik zijn eigen mannen in het publiek had geplant met vragen en dat veel van degenen die zich tot de islam bekeerd hadden nadat ze zich 'hadden laten inspireren' door de lezingen van Naik en Q & A-sessies feitelijk acteurs waren (12).

Bovendien worden Naik zijn opvattingen over vrouwen en minderheden geacht intolerant genoeg te zijn om te leiden tot censuur door de Canadese en Britse regering. Zakir Naik gelooft dat vrouwen in provocerende en onthullende kleding waarschijnlijk verkracht zullen worden, dat vrouwenkloppers gerechtvaardigd worden door islamitische bevelen, dat meisjes niet naar scholen gestuurd worden omdat ze waarschijnlijk hun maagdelijkheid verliezen, en steniging voor buitenhuwelijkse zaken is acceptabel volgens de shariawet (13).

Wat betreft minderheidsgemeenschappen in een land met een moslimmeerderheid, beweert Naik dat ze niet mogen prediken en bekeren omdat hun doctrines 'vals' zijn. Hij beschouwt de soefi-islam ook als 'grafaanbidding' en niet-islamitisch. 

Een beschuldiging die naar Naik werd geuit, betreft zijn onnauwkeurigheid van feiten en cijfers die hij presenteert in zijn preken. Een onderzoeker van vergelijkende religies vond 25 kritieke fouten in een analyse van 5 minuten Naik's spraak. De meeste gepresenteerde feiten bleken niet-bestaand of gemanipuleerd door hem om het argument te vormen (15).

Visies op terrorisme, Al-Qaida, ISIS en antisemitisme

Dr. Zakir Naik's opvattingen over islamistisch terrorisme zijn een reden tot bezorgdheid over de veiligheid vanwege zijn bereik door middel van massacommunicatie. Hij is chief executive van Peace TV, dat zich toelegt op het uitzenden van zijn preken over de hele wereld. Daarom is de kans groot dat zijn opvattingen over terrorisme het islamistisch terrorisme in het Westen beïnvloeden. De meeste islamitische terroristen die door zijn leer zijn geïnspireerd, leven namelijk in de westerse landen.

Dr. Naik heeft controversiële opvattingen over mondiale jihad en islamistisch terrorisme. Zoals hij zei: "Als hij tegen vijanden van de islam vecht, ben ik voor hem. Ik ken hem niet persoonlijk. Als hij Amerika, de grootste terrorist, terroriseert, ben ik bij hem. Elke moslim zou een terrorist moeten zijn. Het punt is dat als hij een terrorist terroriseert, hij de islam volgt" (16).

Zijn salafistische denkwijze dook op toen hij Al-Qaida verdedigde, de ontkenning van de aanslagen van 11 september promootte, proseksuele slavernij-opvattingen onderhield en Islamitische Staat van Irak en schijnvertoning (ISIS) verdedigde voor brutaliteiten tegen de Yazidi en Shia-vrouwen in Irak. Dr. Naik beschouwt Osama bin Laden niet als een terroristische leider en weigerde commentaar te geven op zijn karakter omdat hij 'hem nooit heeft ontmoet'. Naik beschreef het oorlogsbeleid van president George W Bush in Afghanistan en Irak als terroristisch, ondanks dat die twee elkaar ook 'nooit hebben ontmoet'.

Een andere reden tot ongerustheid zijn de antisemitische opvattingen van Naik. Terwijl hij zijn opvattingen over het jodendom uiteenzette, zei Naik dat het internationale jodendom de wereldmedia beheerst en dat 'joden van nature in hun geheel tegen moslims zijn [...] en dat ze een van de trouwste vijanden van de islam zullen zijn (17). "Tijdens zijn lezingen, preken en openbare gesprekken, beschuldigt Naik de Joden openlijk voor hun wandaden. Naik heeft ook zijn overtuiging uitgesproken dat aanvallen werden uitgevoerd door George Bush zelf en dat politici in het Witte Huis de aanvallen zelf ontwikkelden" (18).

Bovendien rechtvaardigde hij zijn argument dat 9/11 deel uitmaakte van het plan om 'Moslim-olie-rijke landen aan te vallen' en dat '19 kapers en enkele mannen in de grotten van Afghanistan dat nooit konden uitvoeren (19) '.

Wat ISIS betreft, heeft Naik niets direct ondersteunend gezegd, maar heeft duidelijk verklaard voorstander te zijn van het houden van seksslaven, een middeleeuwse praktijk die ISIS recent opnieuw heeft geïntroduceerd in gebieden onder zijn controle in Irak en Syrië. In zijn preken en openbare toespraken in India en elders, heeft Naik gepleit voor het houden van seksslaven, dit zijn de vrouwen die tijdens oorlogstijd gevangen werden genomen en nu als islamitisch moeten worden beschouwd. Naik heeft publiekelijk de houding van ISIS over seksslavinnen uitgezonden en heeft de praktijk stilzwijgend goedgekeurd (21) (22).

Zijn visie op zelfmoordaanslagen, die hij beschouwd als een oorlogsdaad en dus ook impliciet het gedrag van ISIS goedkeurt, verklaard hij: "het is haram als onschuldige mensen worden gedood. Maar als zelfmoordaanslagen worden gebruikt als oorlogstactiek, kan dat worden toegestaan (23). "

Conclusie

Zakir Naiks opvattingen zijn een bron van zorg voor de westerse landen, omdat hij in staat is geweest een reputatie op te bouwen in de islamitische kringen en zijn gecamoufleerde radicaal-islamitische ideeën als olie op het vuur kunnen werken. Met financiële steun van Saoedi-Arabië en de landen in het Midden-Oosten, gebruikmakend van de vrijheid van meningsuiting in het Westen, gebruik van meerdere talen om een ​​breed scala van groepen islamitische diaspora-gemeenschappen te bereiken, zal Naik waarschijnlijk meer islamitische terroristen inspireren.

De salafistische invloed van Naik groeit in Zuid-Azië en bij geëmigreerde Zuid-Aziatische gemeenschappen die in Noord-Amerika en West-Europa wonen. Naik richt zich doelbewust op een laagbetaalde, semi-geletterde, wanhopige moslimminderheid en vertrouwt op zijn meertalige vaardigheden om zijn onverdraagzame en gewelddadige salafistische idealen te verspreiden. Zijn opvattingen over andere religies tonen de jihadistische tendens van Al-Wala Wal Bara (loyaliteit en ontkenning) die de weg vrijmaakt voor het ontkoppelen van alle relaties en contacten met iedereen die zich niet aan de salafistische ideeën houdt. 

Dr. Naik is in opkomst als een veel grotere bedreiging dan de West-en Zuid-Aziatische regeringen (met name India, Pakistan en Bangladesh) vooraf hadden ingeschat. De resultaten van zijn tien jaar durende tv-evangelisatie beginnen steeds meer op te duiken.

Bron & vertaling met toestemming: Mackenzie Institute door Farhan Zahid 

 1. "Bangladesh to ban Islamic TV channel after Dhaka attack", Al-Jazeera News, July 11, 2016 https://www.aljazeera.com/news/2016/07/bangladesh-ban-islamic-tv-channel-dhaka-attack-160711074444953.html
 2. Salah Uddin Shoaib Choudhury, "India: The Notorious Dr Zakir Naik", Gatestone Institute, July 2, 2010, https://www.gatestoneinstitute.org/1392/india-dr-zakir-naik
 3. Kathryn Blaze Carlson, "Controversial Muslim televangelist Zakir Naik banned from Toronto conference", National Post, June 2, 2010 https://news.nationalpost.com/news/canada/controversial-muslim-televangelist-zakir-naik-banned-from-toronto-conference
 4. "Indian preacher Zakir Naik is banned from UK, BBC News, June 18, 2010 https://www.bbc.com/news/10349564
 5. "Malaysia politician's office attacked after he describes Zakir Naik as 'Satan'", Dawn, April 12, 2016, https://www.dawn.com/news/1251639/malaysia-politicians-office-attacked-after-he-describes-zakir-naik-as-satan?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+dawn-news+(Dawn+News)
 6. "Indian police bans entry of Dr Zakir Naik into Mangaluru city", News Tribe, December 29, 2015, https://www.thenewstribe.com/2015/12/29/indian-police-bans-entry-of-dr-zakir-naik-into-mangaluru-city/
 7. "Bangladesh investigating Zakir Naik's Islamist links: Minister", Indian Express July 9, 2016, https://indianexpress.com/article/world/world-news/bangladesh-investigating-zakir-naiks-islamist-links-minister-2903174
 8. "Zakir Naik's CDs being examined: Rajnath", Hindu, July 8, 2016, https://www.thehindu.com/news/national/govt-examining-zakir-naiks-speeches-rajnath-singh/article8823639.ece
 9. https://timesofindia.indiatimes.com/india/Govt-set-to-slap-terror-case-on-Zakir-Naik-ban-his-NGO/articleshow/53880542.cms
 10. "No plan to return to India soon: Zakir Naik", Indian Express, July 25, 2016, https://indianexpress.com/article/india/india-news-india/no-plan-to-return-to-india-soon-zakir-naik-2916957/
 11. Ashutosh Shukla, "Muslim group welcomes ban on preacher", DNA India, June 22, 2010, https://www.dnaindia.com/mumbai/report-muslim-group-welcomes-ban-on-preacher-1399601
 12. Youtube-Ex-bodyguard of Zakir Naik Revealed Shocking Hidden Truths, https://www.youtube.com/watch?v=4WQKY11ON9w
 13. "Zakir Naik's 10 statements that will shock you", Yahoo News India, July 8, 2016, https://in.news.yahoo.com/zakir-naik-10-statements-shock-121412076/photo-zakir-naik-10-controversial-statements-photo-121001718.html
 14. M. Hasan and Sweta Ramanujan-Dixit, "Why do Muslims hate Dr Zakir Naik?", Hindustan Times, November 9, 2008, https://www.hindustantimes.com/india/why-do-muslims-hate-dr-zakir-naik/story-KcpagvzHQM2xaNpGlEHG4O.html
 15. "Naik - 25 mistakes in 5 min", https://www.youtube.com/watch?v=bk5q9TeGo14
 16. Rama Lakshmi, "This Islamic preacher might have influenced one of the Dhaka terrorists. Now Indians want him banned", Washington Post, July 6, 2016, https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/07/06/did-an-indian-islamic-tv-evangelist-inspire-one-of-the-dhaka-terrorists-many-indians-say-the-preacher-must-be-banned/
 17. "Dr Zakir Naik - Jews - Enemies of the Believers", https://www.youtube.com/watch?v=k4IYFpkTgW8
 18. "Zakir Naik--On George W Bush", MEMRI TV, https://www.memritv.org/clip/en/1846.htm
 19. "Zakir Naik--911 done by Jews not Muslims", Tune Pak, https://tune.pk/video/2648820/911-done-by-jews-not-muslims-dr-zakir-naik
 20. "Zakir Naik--On Osama Bin Laden", https://www.youtube.com/watch?v=Rev1UrNkMmc
 21. Ludovica Iaccino, "Saudi Arabia awards top prize to cleric Zakir Naik who condones sex with female slaves", International Business Times, March 2, 2015, https://www.ibtimes.co.uk/isis-saudi-arabia-awards-top-prize-cleric-zakir-naik-who-supports-sex-female-slaves-1490108
 22. "Zakir Naik--Sex allowed with slave women", https://www.youtube.com/watch?v=dYr8l1hkp0U
 23. "No plan to return to India this year: Zakir Naik", Times of India, July 15, 2016, https://timesofindia.indiatimes.com/india/No-plans-to-return-to-India-this-year-Zakir-Naik/articleshow/53227699.cms