Europese Raad stemt in met nieuwe regels 'witwassen van geld en financiering van terrorisme'.

14-05-2018

Op 14 mei 2018 heeft de Raad een richtlijn aangenomen ter versterking van de EU-regels ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

De richtlijn beoogt criminele financiering te beëindigen zonder de normale werking van betalingssystemen te belemmeren. Wijzigingsrichtlijn 2015/849 maakt deel uit van een actieplan dat is gestart na een golf van terroristische aanslagen in Europa in 2016.

"Deze nieuwe regels beantwoorden aan de behoefte aan meer veiligheid in Europa door de beschikbare middelen voor terroristen verder te verwijderen", zei Vladislav Goranov, minister van financiën van Bulgarije, die momenteel het voorzitterschap van de Raad bekleedt. "Ze zullen ons in staat stellen om criminele netwerken te ontwrichten zonder afbreuk te doen aan fundamentele rechten en economische vrijheden."

De richtlijn werd zonder debat tijdens een vergadering van de Raad Algemene Zaken goedgekeurd. Dit volgt op een akkoord met het Europees Parlement dat in december 2017 werd bereikt. Het Parlement heeft de overeengekomen tekst op 19 april 2018 goedgekeurd.

De belangrijkste wijzigingen in richtlijn 2015/849 zijn:

  • verbreding van de toegang tot informatie over uiteindelijk eigendom , verbetering van de transparantie van eigendom van bedrijven en trusts;
  • het aanpakken van risico's verbonden aan prepaid-kaarten en virtuele valuta ;
  • samenwerking tussen financiële inlichtingeneenheden ;
  • verbeterde controles van transacties waarbij derde landen met een hoog risico betrokken zijn .