Is ISIS een vorm van Islam?

24-11-2017

Terreurdreiging blijft gelijk na val Raqqa: Dick Schoof de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid kwam in zijn jaarlijkse rapportage met het bericht dat de kans op een aanslag in Nederland reëel blijft. [1]

Het nieuws dat de terreurdreiging in Nederland ondanks het verslaan van ISIS gelijk blijft is niet bijzonder. Je zou er zelfs voor kunnen pleiten dat die dreiging nadat Raqqa definitief is gevallen groter is dan nu. Het wordt steeds duidelijker dat met de strijd in Syrië en Libië, gevechtsharde terroristen terug zullen willen keren met de stroom asielzoekers die met miljoenen tegelijk het Europese continent proberen te bereiken.

Link terreur en Islam:

Dat de NCTV heel specifiek de val van Raqqa benoemt en de 285 geïdentificeerde personen die zijn afgereisd naar Syrië en Irak en Libië is opvallend. Er zijn naar schatting van de 285 reizigers zo'n 55 omgekomen en 50 personen teruggekeerd. Er zijn dus nog 180 personen waarvan onduidelijk is waar zij zich bevinden of waarvan de diensten niet wensen te delen waar zij zich bevinden. Van 1 van die strijders is duidelijk dat hij met een valse naam naar Nederland is afgereisd[2] en dat hij een 'zwaar geval' is. Helder is in ieder geval dat het hier gaat om jihadisten die met religieuze motieven naar Syrië en Irak zijn afgereisd. De religie die zij aanhangen is zonder enige uitzondering de islam. En dat gegeven, dat keiharde feit is wat we ook terugvinden in de rapportage van de AIVD en wat we ook kunnen opmaken uit de woorden van hoofd van de NCTV, Dick Schoof. De expliciete link tussen terreur en islam is iets waar bij het lezen van dergelijke rapportages overheen wordt gekeken, maar tegelijk erg belangrijk is. De link met fundamentalistische islam en terreur is voor veel politici een no-go zone. Rutte: "Wij zijn in strijd met extremisten die hun geloof gebruiken als onderbouwing om aanslagen te plegen[3]" of dat de islam een religie van vrede is.

Het politieke schaakspel met terroristen:

Dat slechts het benoemen van de reële gevaren die fundamentalistische islam naar Europa brengt in de vorm van aanslagen geen aanleiding is voor politici om maatregelen te nemen is duidelijk. Dit benoemen is juist een reden voor hen om de boodschapper aan te vallen, ook als het een geleerde of wetenschapper betreft. Politieke figuren als Judith Sargentini[4] zullen waarschijnlijk nooit bereikt worden, zo blind zijn zij in hun cultureel marxistische moeras weggezakt.

Tussen hen en de persoon die wel durft te aanvaarden dat er een link is tussen terreur en islam is echter een grote groep mensen die kan worden geconfronteerd met feiten om, vaak met een omweg, geen andere conclusie te kunnen trekken dat er een verband is. Het is een politiek schaakspel waarbij de deskundigen die de moed hebben zich uit te spreken, met feiten en onderbouwd onderzoek de ontkenners schaak blijven zetten. Wanneer er geen andere mogelijkheid overblijft wordt ofwel de eigen cultuur ontkent en de vernietiging ervan na te streven, daarmee zichzelf ontmaskerend ofwel de realiteit aanvaard waarna maatregelen mogelijk worden.

Laten we onze politici vooral opdragen en ondersteunen in dit schaakspel want de inzet is hoog!

Column geschreven door Bart Brands

[1] https://www.terreurnieuws.com/l/terreurdreiging-onveranderd-ook-na-val-raqqa/

[2] https://www.terreurnieuws.com/l/syrische-is-strijder-loopt-vrij-rond-in-nederland/

[3] https://joop.bnnvara.nl/nieuws/rutte-we-voeren-geen-strijd-tegen-islam

[4] https://twitter.com/ClingSpectator/status/932198047131557888