Leren van Las Vegas

08-10-2017

Leren van Las Vegas

58 doden en meer dan 500 gewonden. Daarop staat de trieste teller door het zinloze geweld van een, voor zover we kunnen inschatten, gestoorde man die in Las Vegas vanaf de 32e etage van het Mandalay hotel zeker 10 minuten lang kogels op concertgangers afvuurde.

Stephen Paddock (64) had zich met een waar arsenaal van minimaal 23 vuurwapens, 1600 stuks munitie en zelfs explosieven verschanst in zijn hotelkamer, waaruit hij een ware kogelregen liet neerdalen op de duizenden bezoekers van het countrymuziek concert.

Sinds deze verschrikkelijke aanslag zijn er twee belangrijke vragen die gesteld moeten worden.

1: Wat was het motief?

Over deze vraag tasten zowel psychologen als security experts nog behoorlijk in het duister. Paddock had geen verleden van mentale instabiliteit, geen strafblad en aan de claim van ISIS dat hij zou zijn geradicaliseerd wordt sterk getwijfeld. Zijn profiel past niet goed in dat van iemand die in staat is te doen wat hij deed. Hij gedroeg zich wel asociaal en zonderling maar, er waren geen indicatoren voor de planning van zijn uitermate goed voorbereidde aanslag.

2: Kon het voorkomen worden?

Over deze vraag laait altijd dezelfde discussie weer op. Wat doen we om dit te voorkomen? Deze vraag kan worden opgedeeld in een aantal componenten waarvan ik er twee behandel. Allereerst de logistiek. Om de minimaal zo'n honderd kilo materiaal een hotelkamer in te slepen is heel wat planning vereist. Paddock was 64 jaar oud, maar wel gezond. Ervan uitgaande dat hij per keer een kilo of 20 kon verplaatsen en bij inchecken zijn munitie en een deel van de gedemonteerde vuurwapens in koffers of grote tassen naar zijn kamer heeft vervoerd moest hij waarschijnlijk nog zeker een keer of vier met een flinke en zichtbaar zware tas langs de lobby. Dit gedrag zou als afwijkend kunnen worden opgemerkt. Dit is echter niet gebeurt en als Paddock een strategisch rustig of juist erg druk moment heeft afgewacht om dit te doen is het niet redelijk te verwachten dat zijn gedrag zou zijn opgemerkt. Eenmaal op de kamer moest hij zijn arsenaal tevens nog enkele dagen verbergen voor het hotelpersoneel. Dat zij hierachter zouden zijn gekomen is echter ook niet te verwachten als Paddock zijn wapens gedemonteerd in tassen of koffers zou bewaren.

Het tweede punt is het wapendebat dat in de Verenigde Staten al bijzonder gepolariseerd is. De twee kampen zijn diep ingegraven en geven geen strobreed toe. Er zijn diegenen die wapenbezit aan banden wil leggen en diegenen die het recht op wapenbezit, zoals beschreven in het tweede amendement van de Grondwet van de Verenigde Staten[1], niet willen inperken.

Politiek terwijl de slachtoffers nog geborgen moesten worden.

Ongeacht waar je staat in het debat rondom het bezit van vuurwapens viel mij als eerste op dat oud presidentskandidaat Hillary Clinton nog voordat alle lichamen geborgen waren het niet kon laten om deze laatste tragedie te gebruiken om de National Rifle Association (NRA) aan te vallen en tot strengere wapenwetten op te roepen[2]. Deze oproep werd direct gevolg door de presentatoren van alle Latenightshows waar bijvoorbeeld een tot tranen geroerde Jimmie Kimmel opriep tot maatregelen[3]. Hierbij wordt snel duidelijk dat zij die het hardst schreeuwen dat er iets gedaan moet worden eigenlijk geen flauw idee hebben waar ze het over hebben. Het wellicht terechte debat wordt vergiftigd met jij-bakken en een totaal gebrek aan feitelijke kennis van vuurwapens en de wetgeving die van kracht is in de Verenigde Staten. Het is met het aantal legale en illegale vuurwapens dat zich in de Verenigde Staten bevindt namelijk bijzonder onwaarschijnlijk dat deze tragedie zou zijn voorkomen. Dat Paddock vastbesloten was blijkt nogmaals uit de voorbereiding en planning die nodig was om te komen tot zijn vreselijke daad.

Intussen in Nederland.

Dat in Nederland het debat vrijwel onmogelijk is blijkt wel als ik vrijdag op BNR radio Dominique van der Heyde hoor zeggen dat zij, het willen schieten met een semiautomatisch vuurwapen "krankzinnig" vindt[4]. In Nederland is ieder gesprek over vuurwapens en het gebruik ervan door burgers al bij voorbaat onmogelijk. Niet verrassend in een land dat al drie generaties geen vrij wapenbezit meer kent. Terwijl we in Europa steeds vaker met situaties te maken krijgen waar vrijer wapenbezit het verschil had kunnen maken, ziet men in Amerika de nadelen van datzelfde vrije wapenbezit. Aan u de vraag wat belangrijker is. De vrijheid om u te kunnen verdedigen of de schijnzekerheid dat we allemaal even ongewapend zijn?


[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Amendment_to_the_United_States_Constitution

[2] https://twitter.com/HillaryClinton/status/914853632083877888

[3] https://www.youtube.com/watch?v=ruYeBXudsds

[4] https://www.bnr.nl/player/audio/10068964/10330834 minuut17