Moeten we ISIS strijders vervolgen bij terugkeer?

11-09-2017

Het antwoord lijkt makkelijk maar vragen en onderzoek door CDA kamerlid Pieter Omtzigt laten een ander beeld zien zoals te was lezen in de Telegraaf.

"Terugkerende IS-strijders worden nog lang niet altijd vervolgd. Dat blijkt uit onderzoek van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt die als rapporteur voor de Raad van Europa in de vervolging van deze jihadisten dook." [1]

Uit het onderzoek blijkt dat landen als Finland en Zweden tot 1 juli nog geen enkele IS-strijder hebben vervolgd. Wel zetten veel EU-landen in op re-integratie van (oud) ISIS strijders.

Net als Omtzigt vrees ook ik dat ISIS strijders die naar Syrië en Irak zijn afgereisd en zijn teruggekeerd, of met andere migranten de EU zijn binnengestroomd een bijzonder hoog risico vormen voor de veiligheid van inwoners van ons land.

Gebrek aan mankracht

Dat diensten in de EU het moeilijk hebben is geen geheim. Overal staan de diensten onder druk en de opkomende dreigingen van bijvoorbeeld cyberwarfare en lone wolves zorgen dat de geldkraan stevig moet worden opengezet om de status-quo te behouden.

Extra inzet van diensten om de duizenden potentiele ISIS aanhangers in Europa te monitoren is volstrekt onmogelijk. Voor het monitoren van één enkele verdachte zijn al onvoorstelbaar veel resources nodig. Daarnaast worden er nog steeds onnodige fouten gemaakt, zoals het geven van paspoorten aan personen die gesignaleerd staan in het kader van antiterreur maatregelen. [2]

Het vergaren van data van potentiële terroristen is om de privacy van Nederlandse burgers te garanderen een bureaucratische en juridische nachtmerrie. Zelf ben ik een groot voorstander van een stevige verankering van het recht op privacy in technieken voor observatie en monitoring. Ik realiseer me terdege dat er constant naar de juiste balans tussen privacy en staatsveiligheid gezocht moet worden.

Terroristen passen zich aan

Wat niet mag worden onderschat is dat veel van de daders slim genoeg zijn om van de radar van veiligheidsdiensten te verdwijnen in de weken en maanden voordat ze een aanslag plegen. Bij bijna alle aanslagen die de afgelopen jaren gepleegd zijn, waren veiligheidsdiensten op de hoogte van het bestaan van de daders en bestond er van hen een dossier. Dat toont aan dat mogelijke terroristen zich steeds beter aanpassen aan de tactieken van veiligheidsdiensten en steeds vaker 'analoog' te werk gaan, met typmachines, handgeschreven brieven en het fysiek afspreken op plaatsen waar weinig of geen surveillance is.

"Als Khalid K. terug zou keren naar Nederland en zijn daden niet op video vast had gelegd? Welke middelen hebben we dan om te bepalen dat deze man minimaal vijf man heeft onthoofd en wat weerhoudt hem ervan een beroep te doen op een "re-integratie traject" ? Nog belangrijker! Kunnen we dat toestaan?"

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden

"Finland en Zweden hebben bijvoorbeeld nog geen enkele IS-strijder vervolgd (op het moment van onderzoek op 1 juli). Wel zetten ze in op re-integratie van de ex-strijders."[3]

Re-integratie van in ISIS strijders in de samenleving met relatief weerloze burgers is de spreekwoordelijke kat op het spek binden. Vergeet niet dat deze strijders buiten het zicht van de media in potentie de meest afgrijselijke misdaden hebben begaan. Moord, verkrachtingen, martelingen en zelfs het levend verbranden of onthoofden van 'vijanden' is aan de orde van de dag in Syrië en Irak. Strijders die daaraan hebben meegedaan of hiervan getuige waren, komen nu in aanmerking voor re-integratie. Als iemand het mij vraagt is deze aanpak vragen om ellende. Concreet voorbeeld hiervan is Khalid K. of 'de koppensneller uit Almere'. Als Khalid K. terug zou keren naar Nederland en zijn daden niet op video vast had gelegd? Welke middelen hebben we dan om te bepalen dat deze man minimaal vijf man heeft onthoofd en wat weerhoudt hem ervan een beroep te doen op een "re-integratie traject" ? Nog belangrijker! Kunnen we dat toestaan?

"Een goed begin zou het administratieve detentie van zogenaamde Syrië-gangers zijn totdat wordt vastgesteld dat zij geen gevaar voor de samenleving vormen."

Wat te doen

De oorlogen in Libië, Syrië en Irak hebben naast de lokale vernietiging van leven een enorm gevaar opgeleverd voor Europa. De enorme toestroom van migranten die op gang is gekomen door politiek veiligheidskundig ondoordachte handelen heeft escalatie veroorzaakt. Het punt waarop we op het Europese vasteland wekelijks met islamitische terreur te maken krijgen is in zicht. Er is objectief bekeken ook geen zicht op verbetering bij het vasthouden aan deze koers. Het wijzigen ervan is dus noodzakelijk. Een goed begin zou administratieve detentie van zogenaamde Syrië-gangers zijn totdat wordt vastgesteld dat zij geen gevaar voor de samenleving vormen. Restrictief beleid ten aanzien van de opvang van migranten waaronder vluchtelingen is een tweede stap om verdere escalatie en spanningen te minimaliseren. Let wel: de mate waarop nu al is gehandeld kan jaren, zo niet decennia lang, invloed hebben op de relatieve vrede op ons mooie continent. Dat er snel en beslissend gehandeld moet worden mag dan ook helder zijn.


[1] https://www.telegraaf.nl/binnenland/29144968/__Jihadisten_onbestraft__.html?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter&apw_campaign=7bd0a6f19ecb8b8565367807d035cdc5

[2] https://www.telegraaf.nl/binnenland/29185589/__Paspoort_ondanks_reisverbod__.html

[3] https://www.telegraaf.nl/binnenland/29144968/__Jihadisten_onbestraft__.html?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter&apw_campaign=7bd0a6f19ecb8b8565367807d035cdc5