ALERT: info onderschept over inzet vrouwelijke zelfmoordterroristen in EU.

08-05-2018

Update 04 juni 2018 - Alert! Onlangs onderschepte gecodeerde berichten tussen leden van een Jihad-netwerk, met specifieke kenmerken met betrekking tot de coördinatie voor grote terroristische aanslagen, onthulden: Jihadistische bijeenkomsten in Spanje, Frankrijk en Nederland gericht op martelaarschap om vrouwelijke zelfmoordterroristen in de EU te activeren.

Lopende HUMINT- en AML-analyse, met betrekking tot de hierboven genoemde Terror Alert, bevestigden serieuze dreigingen voor West-Europa : de mogelijke inzet om lokale vrouwen (sommige van Marokkaanse afkomst) die zijn geradicaliseerd en voorbereid zijn om zelfmoordaanslagen te plegen.


Origineel bericht: 

De dreiging voor terreuraanslagen in West-Europa is door Ultrascan Humint specifieker in beeld gebracht. Zo worden nu Barcelona, Nice, Cannes en Monaco specifiek genoemd. 

Eerder werd Nederland genoemd door zowel Ultrascan als door de Amerikaanse overheid als gebied waar extra aandacht op zijn plaats is. 

Dit bericht wordt komende dagen aangevuld.

Origineel bericht 8-5-2018:

Reispatronen van meerdere personen die als "mogelijk geradicaliseerd" staan geregistreerd wijzen op een verhoogde activiteit in West-Europa en met name in Nederland. Door dit soort reispatronen in beeld te brengen creëert Ultrascan Humint op haar website een dreigingsbeeld voor mogelijke terroristische aanslagen en concludeert de terreur-denktank dat er in de maand mei een verhoogde kans op (gelijktijdige) aanslagen in Nederland en West-Europa is. 

Doorlopende inlichtingen, AML-operaties, bewaking en contra surveilance van huidige en recente REISPATRONEN, van en via Albanië tot West-Europa. Onthulde ondersteuning en verhoogde dreigingsniveaus door de Al Qaida - ISIS Affiliates - voor Nederland - Dreigingswindow voor (waarschijnlijk) gelijktijdige aanvallen in Europa opent 26 april en piekt in de maand mei. 17 - 

Volgens Ultrascan zijn er verdachte reispatronen vanuit Oslo, Helsinki, Kopenhagen, Libanon, Dubai, Albanië, Kosovo, Tsjechië en Servië richting Amsterdam die opvallen. Hierbij gaat veruit de meest serieuze alert uit vanuit Albanië. 

Ultrascan Humint is doorgaans een zeer betrouwbare bron die in het verleden vaker heeft aangetoond de juiste informatie te delen. Onder andere in de periode voor de aanslagen in Parijs en Barcelona was er door Ultrascan een verhoogde dreiging afgegeven.