Waarom verbieden? Het is simpel te gebruiken, niet-dodelijk en door het tijdelijke effect redelijk onschuldig

19-12-2017

Op 18-12-2017 heb ik als raadslid in de gemeente Den Haag een set schriftelijke vragen gesteld over het bezit van pepperspray en ploertendoders door burgers[1]. Uiteraard begrijp ik dat ik mij op bijzonder glad ijs begeef om deze zeer gepolitiseerde discussie aan te zwengelen maar als Security Expert kan ik niet anders dan benoemen en ter discussie stellen van iets dat ik zie als een op gevoelens en politiek ideologisch gebaseerde wetgeving waarbij elke discussie direct wordt gebruikt om de tegenstander te betichten van het willen starten van een wapenwedloop met criminelen. Het liefst voer ik de discussie namelijk op basis van feiten en de feiten zijn helder.

Zelfverdediging:

Feit is dat pepperspray en ploertendoders primair bedoeld zijn voor defensieve doeleinden. Pepperspray wordt naast tegen mensen ook veelvuldig gebruikt om zich te beschermen tegen wilde dieren. Het is simpel te gebruiken, niet-dodelijk en door het tijdelijke effect redelijk onschuldig. Het is tevens een zeer compact en draagbaar item dat in zelfs de kleinste handtasjes van dames past voor een stapavondje. Een ploertendoder vereist een hele korte instructie maar is bedoeld om afstand te creëren tussen slachtoffer en dader en alhoewel je met een goede tik iemand stevig kunt toetakelen, leidt het slechts in weinig gevallen tot serieuze verwondingen. Beide middelen zijn bedoeld om tijd te kopen en/of een fysiek te compenseren.

Andere landen:

Feit is ook dat in veel landen om ons heen pepperspray legaal is en daar waar dit niet het geval is wordt ook daar de discussie aangegaan. In landen als Zwitserland, Polen, Duitsland, Frankrijk, Italië en Zweden kun je, soms onder voorwaarden, pepperspray legaal kopen en wanneer gebruikt in een zelfverdedigingssituatie onbestraft gebruiken. In Denemarken roept de politiek op tot de aanschaf van daar nog illegale middelen als pepperspray[2]. Dat in Nederland dit middel dus nog niet gelegaliseerd is, toont hoever enerzijds onze wetgeving achterloopt en anderzijds de discussie over een weerbare samenleving gepolitiseerd is.

Wapens en terrorisme:

Dat in Nederland 'wapenbezit' onbespreekbaar is komt door een diep geloof in de capaciteiten van de overheid en een diepe angst voor een weerbare burger. Begrijp me niet verkeerd. We leven in een relatief bijzonder veilig land. Dit neemt echter niet weg dat die situatie en beter kan en dat het toestaan van niet-dodelijke middelen voor zelfverdediging daaraan kan bijdragen en hier in ieder geval geen afbreuk aan doet. Daarnaast kunnen we niet heen om de maatregelen om terroristen te weren die we elke dag zien. Roadblocks en anti-terreur palen zoals onlangs op Rotterdam Centraal geplaatst zijn onze nieuwe werkelijkheid. Dat burgers in die discussie buitenspel blijven vind ik onverantwoordelijk en onbegrijpelijk. In strijd tegen terreur heeft ook u namelijk een functie.

Slachtoffer creëren:

Als Veiligheidskundige, Security Intelligence professional en bedenker van de AAEA-antiterreur methodiek heb ik bijzonder veel respect voor onze veiligheidsdiensten. Feit is echter wel dat wanneer de seconden tellen de politie soms minuten verwijderd is van een noodsituatie. En het is die simpele constatering dat bij een aanval de politie simpelweg niet onmiddellijk te plaatse KAN zijn dat een slachtoffer dus alleen staat voor de eerste lijn verdediging! Het ontnemen van het recht op zelfverdediging met niet-dodelijke middelen voor burgers zorgt er feitelijk dus voor dat de overheid haar burgers nodeloos in gevaar brengt.

Escalatie:

Mijn schriftelijke vragen zijn voor pacifisten als een pepperspray in de ogen van een overvaller. In een poging dit onrecht te verantwoorden komt uiteraard het escalatiemodel als eerste reactie. "U wilt een wapenwedloop!!" Mijn reactie is dat dit escalatiemodel in geheel niet klopt en ik verwijs naar voorgaand genoemde landen waar pepperspray legaal is. Daarnaast vind ik het ook heel erg vreemd om de crimineel als uitgangspunt te nemen en om bewust een vorm van hulpeloosheid te creëren in de hoop dat criminelen iets minder crimineel zullen doen. Criminelen hebben per definitie lak aan de wet en als mensen denken dat hen tegemoet komen, escalatie voorkomt moeten zij maar eens spreken met al die slachtoffers van gewelddadige roofovervallen en verkrachtingen van weerloze en meewerkende burgers die zich van de overheid niet mochten verdedigen.


[1] https://www.ad.nl/den-haag/raadslid-pepperspray-en-ploertendoder-oke~a3dc26176/

[2] https://mace-europe.com/eu-pepper-spray-laws/